Date de identificare

Nume utilizat de obicei (prescurtare): S.I.F. OLTENIA S.A.
Cod Unic de Inregistrare: RO 4175676
Nr. de inregistrare la Registrul Comertului.: J16/1210/30.04.1993
Numar Registru A.S.F.: PJR071AFIAA/160004/15.02.2018
ISIN: ROSIFEACNOR4
Cod LEI: 254900VTOOM8GL8TVH59
Depozitar-Custode: Raiffeisen Bank S.A.
Depozitar: Depozitarul Central Bucuresti
Capital social subscris si varsat: 52.214.914,30 lei
Adresa: Str. Tufanele, nr. 1, Craiova - Dolj, cod postal 200767
Telefon: 0251-41.93.98; Fax: 0251-41.93.40
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare
emise: Bursa de Valori Bucuresti - Categoria Premium
Simbol piata - SIF5
E-mail:

100 % - capital privat

  Sediul SIF Oltenia S.A.