Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 20 octombrie 2021

Actualizat in 20.10.2021

Rezultat vot

Hotarari AGOA din 20.10.2021


Actualizat in 13.09.2021

Raport curent - 13.09.2021 - Convocare A.G.O.A. 20 octombrie 2021

Material informativ privind punctul 4

Material informativ privind punctul 5

Material informativ privind punctul 6

Declaratie conform Legea 24/2017

Proiect Hotarari AGOA

Procedura de Vot

Buletin de Vot prin Corespondenta

Imputernicire speciala ex. 1

Imputernicire speciala ex. 2

Imputernicire speciala ex. 3