Raport Semestrul I - 30.06.2017

Comunicat privind disponibilitatea Raportului Semestrial la 30-06-2017

Raportarea contabila semestriala la data de 30.06.2017

Raportul Consiliului de Administratie la data de 30.06.2017 - conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006

Declaratia persoanelor responsabile din cadrul emitentului

Situatia activelor si datoriilor - Anexa nr. 16 - la data de 30.06.2017

Situatia activelor - Anexa nr. 17 - la data de 30.06.2017