Raport anual 2017 consolidat

Situatiile financiare consolidate la 31.12.2017 - auditate - conform IFRS

Declaratie CA referitoare la situatiile financiare consolidate la 31.12.2017

Raportul Consiliului de Administratie asupra situatiilor financiare consolidate la 31.12.2017

Raport Auditor Financiar asupra situatiilor financiare consolidate la 31.12.2017